ขั้นตอนการรับงานออกแบบตกแต่งภายใน 
image
1.พบลูกค้าเพื่อรับทราบข้อมูลความต้องการเบื้องต้นสำหรับการออกแบบ
image
2. ทำการวางผังพื้นที่ใช้สอย [Lay-Out Plan] เพื่อให้ลูกค้าพิจารณาการแบ่งสัดส่วนพื้นที่ว่าตรงตามความต้องการในการใช้งานหรือไม่ ซึ่งข้อมูงเหล่านี้จะนำมาใช้ในการออกแบบต่อไป
image
3.นำเสนอ mood&tone  แบบร่างขั้นต้นโดยขั้นตอนนี้จะนำเสนอแบบร่างเพื่อให้ลูกค้าจินตภาพได้ว่างานออกแบบจะออกมาเป็นอย่างไร ตรงตามความต้องการหรือไม่ โดยลูกค้าสามารถขอปรับแบบได้
image
4.นำเสนอ3D Perspective  ที่สมบรูณ์ โดยขั้นตอนนี้จะนำเสนอภาพ3มิติที่ปรับแบบจากขั้นตอนที่3
image
5. เริ่มทำแบบก่อสร้างตกแต่งภายใน [AutoCad]  ตามแบบPerspective พร้อมทั้งกำหนด spec ของวัสดุ
image
6.ขึ้นงานก่อสร้างจริงตามแบบ

SERVICEINTERIOR DESIGN

บริการออกแบบ เขียนแบบ ให้คำปรึกษาในการเลือกใช้วัสดุ  ซึ่งครอบคลุม

ไปถึงการควบคุมการผลิต คุณภาพและงบประมาณ  รวมถึงการติดตั้งงาน

ตั้งแต่เริ่มจนจบกระบวนการโดย Interior Designer

image
image
BUILT IN


บริการรับเหมาตกแต่งภายใน ทั้งผลิตและติดตั้งงานตามแบบและออกแบบ

พร้อมรับเหมาก่อสร้างตามแบบ ผลิตโดยช่างเฟอร์นิเจอร์ผู้ชำนาญงาน

ออกแบบและควบคุมทุกรายละเอียดโดยทีม interior designer
RENOVATE 

บริการปรับปรุงที่อยู่อาศัย ทั้งบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์ คอนโดมิเนียม

ให้ตอบโจทย์ทั้งด้านความสวยงาม ทันสมัย และการใช้งาน เพื่อตอบสนอง

ความต้องการของผู้อยู่อาศัย

image
Powered by MakeWebEasy.com