image

1:1 Studio เป็นทีมมัณฑนากรมืออาชีพที่มีความชำนาญในการออกแบบโดยเฉพาะ  
จากประสบการณ์ตลอดระยะเวลาในการทำงานที่ผ่านมา 
เราสามารถให้คำปรึกษาทั้งด้านการออกแบบตกแต่งภายใน งานปรับปรุงโครงสร้าง
งานต่อเติมและงานระบบต่างๆ รวมไปถึงสามารถบริหารจัดการ
วงงบประมาณและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างเหมาะสม  
โดยคำนึงถึง  ประโยชน์ใช้สอย การเลือกและประยุกต์ใช้วัสดุผลิตภัณฑ์เพื่อการตกแต่งที่เหมาะสม ความแข็งแรงปลอดภัย ความสวยงามและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเพื่อให้ตรงต่อความต้องการที่แตกต่างกันและความพีงพอใจของเจ้าของงานให้มากที่สุด
Powered by MakeWebEasy.com